Co mówi nowa ustawa deweloperska?

Od 1 lipca 2022 roku wchodzi w życie nowa ustawa deweloperska, czyli ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Pojawia się ona w wyniku dotychczasowej niedostatecznej ochrony nabywców w relacjach z deweloperem. Jej głównym założeniem jest zatem zwiększenie tej ochrony, a także zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa?

Nowa ustawa deweloperska ma chronić nabywców przed utratą środków finansowych, które zostały wpłacone na rachunek powierniczy, zwłaszcza gdy ma on charakter otwarty i jest oferowany bez dodatkowych zabezpieczeń, takich jak gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa. Dodatkowych informacji na ten temat może udzielić nam kancelaria prawna. Przepisy ustawy będą odnosić się do każdej umowy jaką nabywca zawiera z deweloperem i na podstawie której deweloper ma ustanowić prawa wynikające z umowy deweloperskiej oraz z umów zawieranych po zakończeniu budowy.

Zgodnie z nowymi przepisami, zanim deweloper otrzyma pozwolenie na użytkowanie, musi wybudować całość, ustanowić odrębną własność oraz dokonać przeniesienia przedmiotu na nabywcę. Po uzyskaniu pozwolenia, ale jeszcze przed ustanowieniem odrębnej własności, musi ustanowić prawo odrębnej własności i przenieść je na nabywcę. Ostatnim etapem, po ustanowieniu odrębnej własności, jest przeniesienie przedmiotu na nabywcę.

Dodatkowe informacje na temat nowej ustawy deweloperskiej

Kolejną ważną zmianą jest możliwość zapoznania się z większą liczbą dokumentów jeszcze przed podpisaniem umowy rezerwacyjnej. W ich analizie może pomóc nam kancelaria prawna. Potencjalny nabywca może zapoznać się m.in. z decyzją o pozwolenie na użytkowanie, zaświadczeniem o samodzielności lokalu oraz aktem ustanowienia jego odrębnej własności. Deweloper musi także dostarczyć prospekt informacyjny na nieodpłatnym trwałym nośniku każdej osobie zainteresowanej.

Pilna pomoc prawna? Zapraszamy: kancelaria prawna Lębork

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *