Zasady rozliczania fotowoltaiki – o czym musisz wiedzieć?

Fotowoltaika działa efektywnie nawet przez cały rok, co jest możliwe dzięki magazynowaniu nadwyżek prądu. Wsparcie energetyki prosumenckiej najczęściej związane jest z koniecznością podpisania umowy o świadczeniu usług dystrybucji i sprzedaży wyprodukowanego prądu z siecią energetyczną. Nasuwa się więc pytanie: jakie obowiązują zasady rozliczania fotowoltaiki? Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule!

Net-metering – czym jest?

Od 2021 roku prosumenci podlegają rozliczeniu w ramach net-meteringu, a więc systemu opustów. Warto zaznaczyć, że obejmuje on nie tylko samą energię słoneczną, ale również zmienną opłatę dystrybucyjną. Zgodnie z zasadami systemu opustów, najpierw należy pokryć zapotrzebowanie na prąd, aby w dalszej kolejności jego nadwyżki trafiły do zakładu energetycznego. Osoby fizyczne nie muszą ponosić dodatkowych kosztów, aby odebrać 80% (w przypadku instalacji o mocy do 10 kW), lub 70% (jeśli moc fotowoltaiki mieści się w zakresie od 10 do 50 kW) produkowanej energii. 

Możliwość korzystania z net-meteringu wymaga dysponowania gotową instalacją i dopełnienia kwestii formalnych w postaci sporządzenia umowy kompleksowej. Net-metering to rozwiązanie dla osób, które do 31 marca 2022 zdecydowali się korzystać z instalacji PV. Od kwietnia 2022 roku obowiązuje natomiast nowy system – net-billing, o którym wspomniano na stronie: https://sunergo.pl/blog/nowe-zasady-rozliczania-fotowoltaiki-projekt-ustawy-2022/

Kalkulator fotowoltaiczny - do czego służy?

Net-billing – system rozliczania fotowoltaiki od 2022 roku 

Wprowadzenie nowego systemu rozliczania fotowoltaiki ma na celu zwiększyć opłacalność inwestycji. Jednak przed podjęciem decyzji o zakupie i montażu paneli, dobrze jest zorientować się w kosztach samej instalacji. W tym celu warto skorzystać z dostępnego narzędzia, a więc kalkulatora fotowoltaicznego:https://sunergo.pl/kalkulator-fotowoltaiczny/. Jednak ci, którzy zdążyli zainwestować w energię słoneczną już wcześniej, mogą zastanawiać się, jakie zmiany zostały wprowadzone w systemie rozliczania fotowoltaiki w ramach net-billingu? Zgodnie z jego zasadami odsyłany do sieci prąd jest rozliczany w stosunku wartościowym, a nie jak to było wcześniej – ilościowym. 

Net-billing obowiązuje tych, którzy zdecydowali się wesprzeć rozwój energetyki prosumenckiej po 31 marca 2022 roku. Należy mieć na uwadze, że wartość stawek może się różnić, o czym decydują aktualne ceny na rynku. Posiadacze fotowoltaiki muszą liczyć się z tym, że od 1 lipca 2022 roku przez równe dwa lata obowiązywać będzie tzw. okres przejściowy. Oznacza to, że wysokość stawki dyktuje średnia miesięczna ceny. Przez ten czas zostaną przygotowane odpowiednie narzędzia systemu, aby móc przystąpić do kolejnego etapu, jako że kolejnym krokiem jest nim net-billing zależny od cen godzinowych. Od 1 lipca 2024 roku nadwyżki prądu będą rozliczane z wykorzystaniem taryf dynamicznych zgodnych z cenami godzinowymi. Energia, która trafia do sieci, będzie liczona oddzielnie niż ta, która jest pobierana. Za wprowadzenie energii obowiązują ceny godzinowe, natomiast odbiór prądu będzie zgodny z taryfą sprzedawcy

Fotowoltaika – ile trwa okres rozliczeniowy? 

Okres rozliczeniowy obowiązuje przez 12 miesięcy, w trakcie których energia musi zostać wykorzystana – inaczej zasoby prądu przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe. Należy przy tym zaznaczyć, że za datę wprowadzenia prądu do sieci, uznaje się ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, w którym energia została przekazana. Warto również pamiętać, że wpłacona w ramach zabezpieczenia finansowego kwota, nie może być wyższa niż 20% wartości przekazywanego do sieci prądu. W ten sposób ryzyko montażu fotowoltaiki o zbyt dużej mocy zostaje zminimalizowane. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *