Praktyczne wskazówki przy budowie ścian z betonu komórkowego

Bloczki oraz elementy uzupełniające z betonu komórkowego są obecnie popularnym materiałem służącym do wznoszenia ścian budynków mieszkalnych. Beton komórkowy jest chętnie wybierany szczególnie ze względu na swoje bardzo dobre właściwości izolacyjności termicznej, wysoką dokładność wymiarową i niską masę pojedynczego elementu, co pozwala na uzyskanie oszczędności czasu na etapie wykonywania przegród. Sprawdź kilka ważnych, praktycznych wskazówek, które pomogą ci wznosić ściany domu z betonu komórkowego bez żadnych niespodzianek

Pierwsza warstwa muru jest najważniejsza

Zgodnie ze sztuką murarską przy wznoszeniu ścian z wykorzystaniem betonu komórkowego (jak i z każdego innego rodzaju elementów murowych) najistotniejsza jest pierwsza warstwa muru. Należy ją wykonać na zaprawie tradycyjnej, której zastosowanie umożliwia wyeliminowanie ewentualnych nierówności podłoża. W przypadku wznoszenia pierwszej warstwy wyjątkowo duże znaczenie ma jej właściwie wypoziomowanie. Zachowanie odpowiedniej dokładności prac na tym etapie znacznie ułatwia wznoszenie pozostałych warstw ściany. Dlatego często pierwszą warstwę muru nazywa się warstwą najważniejszą – błędy popełnione na tym etapie dość trudno skorygować, przez co mogą się pogłębiać w trakcie kontynuacji prac.

Murowanie na cienką spoinę

Bloczki z betonu komórkowego cechują się dokładną tolerancją wymiarową. To właśnie powtarzalność wymiarów kolejnych elementów powoduje, że można je łączyć ze sobą w warstwie przy użyciu spoiny cienkowarstwowej. Cienka warstwa zaprawy o grubości 0,5 – 3 mm gwarantuje szybkość murowania, mniejsze nakłady pracy a także oszczędność materiałową.

Większość bloczków z betonu komórkowego (np. z Systemu Budowy H+H) ma profilowaną (na tzw. pióro-wpust) powierzchnię czołową, jest to rozwiązanie, które umożliwia łączenie elementów ze sobą bez konieczności wypełniania spoiny pionowej, co stanowi dodatkową oszczędność zaprawy, a także czynnik przyspieszający cały etap powstawania przegród.

Prosta obróbka bloczków

Przygotowując się do murowania ścian z wykorzystaniem betonu komórkowego nie trzeba zaopatrywać się w zestaw skomplikowanych narzędzi. Bloczki łatwo można dociąć do pożądanego wymiaru. Ze względu na ich niską gęstość i jednorodną strukturę można to łatwo wykonać nawet przy użyciu ręcznej piły do cięcia bloczków. Niezbędnym narzędziem jest także strug (lub paca do szlifowania – dla bloczków o niższych gęstościach), który służy do wyrównania drobnych pojawiających się nierówności, co pozwala zwiększyć precyzję prowadzenia prac.

Jeden materiał – wiele elementów

Najczęściej w kontekście betonu komórkowego i murowania ścian mówi się o bloczkach i płytkach, służących do wznoszenia przegród czy wykonywania różnego typu obudów. Jednak nie są to jedyne dostępne na rynku elementy z betonu komórkowego. W Systemie Budowy H+H można znaleźć również takie elementy uzupełniające, jak kształtki U czy gotowe nadproża, które stosowane w parze z bloczkami pozwalają uzyskać jednorodną powierzchnię przegród, stanowiącą zabezpieczenie przed pojawieniem się zjawiska mostków termicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *