Czas na taras. Poradnik wykonawcy część 3 – hydroizolacja tarasu na gruncie

Etap montażu uszczelnienia podpłytkowego to jedno z najważniejszych zadań glazurniczych podczas prac w obszarach zewnętrznych, narażonych na nieustanne działanie zmiennych warunków atmosferycznych oraz destrukcyjne działanie wody. Jak prawidłowo zabezpieczyć konstrukcje tarasowo – balkonowe, wykonane za pomocą różnorodnych formatów płyt ceramicznych, by przez wiele lat cieszyły oko inwestora i uchroniły go przed nieestetycznymi efektami usterek czy kosztownymi naprawami?

Dobór odpowiedniej zaprawy uszczelniającej zależy w dużej mierze od formatu płyt przygotowanych do dalszego montażu. W przypadku okładzin o długości boku do 60 cm możemy z powodzeniem skorzystać z elastycznych zapraw cementowych, np. Sopro DSF® 523 czy TDS 823. Jeśli przyjdzie nam się zmierzyć z płytami wielkoformatowymi, o długości krawędzi do 120 cm, do wykonania hydroizolacji użyjmy systemowych mat uszczelniająco – odprężających, np. Sopro AEB plus, które oprócz właściwości uszczelniających stanowią dodatkową warstwę ochronną redukującą naprężenia, co ma ogromny wpływ na trwałość i jakość montażu płyt wielkogabarytowych.

Rada eksperta Sopro: prace hydroizolacyjne rozpoczynamy od starannego przygotowania podłoża – zszycia rys i pęknięć, gruntowania, tworzenia wymaganych spadków oraz obróbki krawędzi czołowych tarasu, o czym wspominamy w pierwszej części naszego poradnika. Poprawne przygotowanie podłoża ma bowiem ogromny wpływ na trwałość i jakość kolejnych etapów zadań glazurniczych.

Hydroizolacja pod płytami o boku do 60 cm

Montaż hydroizolacji rozpoczynamy od przygotowania taśmy uszczelniającej do zabezpieczenia miejsc newralgicznych – szczególnie narażonych na przenoszenie ewentualnych ruchów konstrukcji tj. miejsc na styku ściany z podłożem, dylatacji oraz wewnętrznych krawędzi okapników lub profili. Dokładnego zabezpieczenia wymagają również naroża, które z powodzeniem uszczelnimy za pomocą systemowych narożników – zarówno w wariancie zewnętrznym (Sopro EDE 018), jak i wewnętrznym (Sopro EDE 019). Wszystkie powierzchnie poziomie należy zaś zabezpieczyć taśmą Sopro DBF 638 pamiętając, by zachować minimum 5 centymetrowy „zakład”. Wysoka elastyczność taśmy pozwala na precyzyjne docięcie na żądaną długość, a tym samym bardzo dokładne zabezpieczenie podłoża oraz miejsc stykowych. Zarówno taśmy, jak i narożniki uszczelniające wbudowujemy na zaprawie uszczelniającej, dociskając do podłoża, a następnie pokrywamy zaprawą uszczelniającą tak, aby zakrywała powierzchnię taśmy – szczególnie jej flizelinowe, białe brzegi.

– W zależności od czasu zaplanowanego na oddanie inwestycji, taśmę wklejamy przez wbudowanie jej na jednoskładnikowej zaprawie DSF® 523 lub dwuskładnikowej zaprawie TDS 823, dedykowanej szybkim pracom terminowym – rekomenduje Daria Bielska-Muszalik , ekspert firmy Sopro.

Nakładając zaprawę uszczelniającą na krawędzie czołowe tarasu, najpierw wykonujemy warstwę kontaktową, a następnie, posługując się pacą zębatą o wysokości zębów 4 mm, starannie nakładamy warstwę uszczelnienia, którą lekko zgładzamy gładką stroną pacy. W podobny sposób nakładamy zaprawę uszczelniającą na cokołach.

Po uszczelnieniu cokołów i krawędzi czołowych rozpoczynamy wykonanie dwóch warstw zaprawy uszczelniającej na powierzchni tarasu. Nakładanie zaprawy w dwóch cyklach roboczych pozwala na wyeliminowanie błędów wykonawczych oraz gwarantuje pełną kontrolę nad uzyskaniem wymaganej grubości powłoki, która, w przypadku rekomendowanych wyżej zapraw, po wyschnięciu powinna mierzyć nie mniej niż 2 mm.

Po związaniu zaprawy uszczelniającej, kiedy mamy już możliwość wejścia na wykonane uszczelnienie, zdejmujemy taśmę zabezpieczającą, naklejoną wcześniej dla oznaczenia górnej krawędzi uszczelnienia cokołu.

Hydroizolacja pod płytami wielkoformatowymi

Ze względu na gabaryty oraz wymaganą ostrożność wykonawczą, do montażu płyt wielkogabarytowych należy używać rozwiązań, które pozwolą uniknąć, niebezpiecznych dla płytek, naprężeń. Tu doskonale sprawdzą się maty uszczelniające Sopro AEB® Plus, które dzięki specjalnej warstwie kompensującej pozwalają na układanie wielkoformatowych płyt np. z gresu o powierzchni nawet do 1 m2.

Prace wykonawcze z matą AEB® Plus rozpoczynamy od rozplanowania ułożenia uszczelnienia, przycinając kolejne odcinki maty na odpowiednią długość. Tak przygotowany materiał montujemy za pomocą wysokoelastycznej, wysokoodkształcalnej, dwuskładnikowej zaprawy klejowej szybkowiążącej Sopro MEG 666 MegaFlex S2 turbo, w dwóch etapach wykonawczych. Rozpoczynamy od rozprowadzenia warstwy kontaktowej zaprawy, a następnie – dokładając zaprawy klejowej – rozprowadzamy ją pacą zębatą. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładamy maty AEB® plus, które kleimy wyłącznie w wariancie na styk, tak aby nie pozostawić pod matą żadnych pustek powietrznych, zaś krawędzie uszczelniamy systemową taśmą Sopro AEB® 641, na wcześniej nałożoną zaprawę uszczelniającą Sopro TDS 823.

Montaż mat AEB® Plus można również wykonać za pomocą kleju Sopro Racofix® RKM 818, który nakładamy na styku mat i rozprowadzamy równomiernie pacą o niskim zębie. Następnie, na tak przygotowane łączenie, nakładamy taśmę uszczelniającą Sopro AEB® i równomiernie dociskamy, tak aby nie pozostawały pod nią żadne pustki powietrzne.

Rada Eksperta Sopro: Taśmy AEB® 641 idealnie sprawdzą się również podczas uszczelniania newralgicznych miejsc wykonawczych, takich jak krawędzie i cokoły. Zgodnie z niemiecką normą DIN 18195 – uszczelnienie powinno być wyprowadzone na ścianę na wysokość min. 15 centymetrów, dlatego pracę rozpoczynamy od zaznaczenia tego wymiaru na ścianie budynku. Następnie, przygotowaną wcześniej zaprawę TDS 823, nakładamy na podłoże i cokół, zawsze zaczynając od naroży, w które wbudowujemy wewnętrzny lub specjalnie wyprofilowany, systemowy narożnik zewnętrzny Sopro AEB® . Na tak przygotowanej powierzchni wbudowujemy proste odcinki taśmy AEB® , pamiętając o zachowaniu wymaganej wysokości uszczelnienia cokołu i dbając, by nie powstały pustki powietrzne. Krawędzie czołowe uszczelniamy za pomocą zaprawy Sopro TDS 823, z tą różnicą, że układana na krawędzi taśma powinna mieć 30 cm. Równomiernie dociskając, eliminujemy pustki powietrzne spod taśmy. Nałożona wcześniej na całą krawędź czołową zaprawa uszczelniająca Sopro TDS 823 zabezpiecza matę przed wnikaniem wilgoci z gruntu.

Tak przygotowane i zaizolowane podłoże jest gotowe do kolejnego etapu prac glazurniczych – montażu wybranej okładziny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *